Vips Västerås

VIPS-Västerås är linjeföreningen för sjuksköterskestudenter vid Mälardalens högskola I Västerås, utöver grundutbildningen till sjuksköterska representerar/agerar vi även kontaktväg för studenter som läser en vidareutbildning kopplat till sjuksköterskeutbildningen.

VIPS- styrelse samverkar med Studentkåren, akademin och våra medlemmar samt Branschen för att bedriva en studiefrämjande miljö, där utbildningens kvalitet och utformning ofta diskuteras. VIPS anordnar även sociala evenemang för att främja studentliv och kamratskap samt medverkar I Rookieperioder för att nya studenter ska få en så bra start som möjligt på sin utbildning.

Kontakt

www.vipsvasteras.se

E-mail: vipsvasteras@gmail.com

Instagram: Vips.vasteras
Facebook
: Vips Västerås
Inför varje terminsstart anordnar de ansvariga generalerna dessutom en klassgrupp på Facebook för de nya sjuksköterskestudenter som börjar grundutbildningen till sjuksköterska.

© Mälardalens Studentkår

Webbproduktion: Alles Web AB, Västerås