Föreningar vid campus i Västerås


På Mälardalens högskola finns det linjeföreningar och studentföreningar som arbetar för att göra din studietid så bra som möjligt. Linjeföreningarna består av ideellt engagerade studenter och är knutna till särskilda program vid högskolan. De arbetar huvudsakligen med utbildningsbevakning och studiesociala aktiviteter. Dessutom fyller de en viktig funktion vid introduktionen för de nya studenterna på högskolan genom fadderverksamheten.  I det arbetet delar de med sig av sina erfarenheter och välkomnar de nya studenterna till högskolan så de får en möjlighet att känna sig som en del av gemenskapen. Studentföreningarna i sin tur är inte knutna till något särskilt program. De arbetar istället med att anordna sportaktiviteter, fester, eller helt enkelt bara informera om exempelvis säkert sex. När du kommit in i ditt nya liv som student kan du också engagera dig för att göra livet bättre för dina medstudenter!

Hur bildas en förening?

En grupp av studenter kan närsomhelst bilda en förening på högskolan. Linjeföreningar bildas mer sällan på grund av att de flesta program på högskolan redan har föreningar knutna till dem. Studentföreningar å andra sidan är enklare att bilda på grund av att det alltid finns ett behov av olika studiesociala forum. Mälardalens högskola har 15 000 studenter och det finns många intressen att fånga upp. För att bilda en förening och få ett erkännande av studentkåren krävs det att föreningen efterlever föreningsreglementet samt har fastställda stadgar och fem medlemmar som även är medlemmar i studentkåren.

Vad har en förening rätt till?

På denna sida kan föreningar registrera och omregistrera sig, uppdatera informationen som finns här på sidan samt boka sittning och lokal. Dessutom går det att läsa viktiga styrdokument som föreningsreglementet och fadderpolicyn. Ifall du vill veta mer om vilka rättigheter och skyldigheter som tillfaller en förening så går det att läsa i föreningsreglementet.


Linjeföreningar i Västerås


ALF – Alla Lärarstudenters Förening

Lärarprogrammen och kommunikationsprogrammet

BEWARE

Beteendevetenskapliga programmet

DALO

Datavetenskapliga programmet

FBI

Högskoleingenjörsprogrammet i byggnadsteknik

FOLKE

Folkhälsoprogrammet

IMF

Internationella marknadsföringsprogrammet

LTD

Civilingenjörsprogrammet i robotik

Mälekon

Analytical finance, ekonomprogrammet och international business management

M.A.C.H.

Civilingenjörsprogrammet i tillförlitliga flyg- och rymdsystem

PPM

Civilingenjörsprogrammet i energisystem, civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi och energiingenjörsprogrammet

STATO

Statsvetarprogrammet

STRETCH

Fysioterapeutprogrammet

VIPS

Sjuksköterskeprogrammet och barnmorskeprogrammet


Studentföreningar i Västerås


MDF

Phestmästeriet

Spexpack

© Mälardalens Studentkår

Webbproduktion: Alles Web AB, Västerås