Stato

STATO är linjeföreningen för statsvetarstudenter vid Mälardalens Högskola och är en självständig studentförening med målet att representera och främja medlemmarnas akademiska och sociala intressen.

Styrelsen

Styrelsen är föreningens högsta beslutande och verkställande organ. Styrelsen ska planera, samordna samt leda föreningens verksamhet utifrån föreningens stadgar samt bestämmelser vid årsmötet. Vid sidan av styrelsen väljs två revisorer som granskar styrelsen samt en valberedning som föreslår kandidater. STATO arbetar för att representera statsvetarnas åligganden gentemot högskolan, skapa relationer till arbetsliv samt att skapa gemenskap.

Kontakt

Gustavsborgsgatan 6 722 18 Västerås Sverige
Telefonnummer: 073–6577797
E-mail: stato.mdh@gmail.com

Instagram: Statomdh
Facebook: Stato.MDH
Hemsida

© Mälardalens Studentkår

Webbproduktion: Alles Web AB, Västerås