Samarbeten


Mälardalens Studentkår söker samarbeten med aktörer som på ett hållbart och etiskt sätt vill bidra till levande campus för våra medlemmar.i både Eskilstuna och Västerås Det är tack vare medlemmarna som studentkåren existerar och tanken är att förmåner och erbjudanden ska locka såväl gamla som nya medlemmar till att stödja verksamheten.

Vi som arbetar på Mälardalens Studentkår är engagerade och brinner för det vi gör. Studenternas intressen ligger alltid i främsta fokus för oss och vi arbetar ständigt med att utveckla studentlivet på våra campusorter. Eftersom studentkåren verkar för en ökad studentnytta så är det viktigt att samtliga förmåner som vi erbjuder är användbara och värdefulla ur ett studentperspektiv. Därmed bör förmånerna tilltala en så stor andel som möjligt av studenterna på Mälardalens högskola.

Värdegrund

Mälardalens Studentkårs värdegrund består av de fyra värdeorden trygghet, möjlighet, gemenskap och professionalitet. Vår värdegrund vägleder oss i allt det arbete vi gör och den beskriver våra gemensamma och grundläggande värderingar.

Ett av studentkårens viktigaste uppdrag är att se till att det finns studentinflytande på högskolan. Det är för att kunna säkra kvalitén på utbildningarna från ett studentperspektiv. För oss är det viktigt att det säkerställa studentinflytandet så studenterna vid Mälardalens högskola kan känna sig trygga vad gäller utbildningar, studiemiljö och annat som berör deras situation. På Mälardalens Studentkår arbetar vi dessutom med flertalet olika kontaktskapande aktiviteter som till exempel arbetsmarknadsmässan Högvarv. Genom Högvarv och andra företagsevent som vi arrangerar ger vi studenterna möjligheter att som arbetstagare knyta ovärderliga kontakter inför framtiden. I dagens samhälle är såväl studenterna som Mälardalens Studentkår i konstant rörelse. Vi vill att samtliga studenter vid Mälardalens högskola ska känna sig som en del av gemenskapen. Utöver allt detta strävar vi alltid efter att leverera kvalitet och agera professionellt gentemot studenterna och våra externa samarbetspartners. För att kunna göra det behöver vi vara sakkunniga inom våra respektive områden. Dessutom ligger det i vårt intresse att alltid kunna ge ett personligt bemötande i form av respekt, engagemang och empati.

Kontakt

Är du intresserad av att samarbeta med Mälardalens Studentkår eller nå ut till våra medlemmar genom att synas med sponsring eller annan studentnyttig information, kontakta näringslivsansvarig.


Våra samarbetspartners


Vill du synas här? Kontakta näringslivsansvarig för att ta reda på hur!

Våra rabattgivare kan du hitta här.

Letar du jobb till efter din examen, vill arbeta extra under studierna eller sommarjobba? Behöver du få kontakt med företag inför ditt examensarbete eller din praktik? Hos offentligsektor.nu hittar du nästa steget i karriären.

© Mälardalens Studentkår

Webbproduktion: Alles Web AB, Västerås