Kårfullmäktige

Kårfullmäktige är studentkårens högst beslutande organ. Det är fullmäktige som tar beslut om den övergripande verksamheten, så som budget, verksamhetsplan och andra styrdokument. De agerar också arbetsgivare åt presidiet. Kårfullmäktige består av ett presidium som utgörs av talman, vice talman och sekreterare. Kårfullmäktige har också plats för 20 ledamöter, det vill säga fem studenter från varje akademi. Utöver dessa är alla medlemmar välkomna att delta vid kårfullmäktiges sammanträden, där de har yttrande- och rösträtt. Du kan hitta mer information om sammanträdenas datum i vår kalender, och på vår Facebook!

Du kan också skicka in motioner (förslag) till kårfullmäktige som då kommer diskuteras vid nästa sammanträde. Motioner behöver vara fullmäktige tillhanda senast 21 dagar före sammanträdet – så se till att vara ute i god tid!

Kårstyrelsen

Kårstyrelsen är studentkårens verkställande organ. De ser till att beslut som tagits av kårfullmäktige genomförs och väljer ut lämpliga kandidater för arvoderade uppdrag på studentkåren.

Det finns fyra poster att söka i kårstyrelsen, en för varje akademi på högskolan. Ansökan öppnar i april/maj varje år, men ibland finns det vakanta platser att söka under året. Som ledamot i styrelsen sitter du ett helt verksamhetsår, från juli till juni. Kårstyrelsen träffas ungefär en gång i månaden och ser då till att studentkårens verksamhet flyter på. För att söka till styrelsen behöver du vara medlem i studentkåren.

Styrelsen består av studentkårens presidium, kårfullmäktiges talman, fem studentrepresentanter och doktorandrådets ordförande.

Skicka in en motion

Kontakta kårstyrelsen

Ordförande:
Kim Jansson
ordforande@mdsu.se

Ledamot:
Sam Mubarak
smk19003@student.mdh.se

Ledamot:
Jessica Tallbacka
jta14001@student.mdh.se

Ledamot:
Ardian Ajeti
eai19002@student.mdh.se

Vice ordförande:
Tommie Hultgren
vice.ordf@mdsu.se

Ledamot:
Diyar Alis
das15002@student.mdh.se

Ledamot:
Karl Tovseth
kth19001@student.mdh.se

Talman, ledamot:
Sasha Nilsson
age16002@student.mdh.se

Arkiverade protokoll

Här hittar du samtliga arkiverade protokoll för den senaste sjuårsperioden. Ifall du vill ha tillgång till tidigare protokoll så kontaktar du studentkåren på info@mdsu.se.

Kårstyrelsen

Verksamhetsåret 2020/2021

© Mälardalens Studentkår

Webbproduktion: Alles Web AB, Västerås