Kårfullmäktige

Kårfullmäktige är studentkårens högst beslutande organ. Det är fullmäktige som tar beslut om den övergripande verksamheten, så som budget, verksamhetsplan och andra styrdokument. De agerar också arbetsgivare åt presidiet. Kårfullmäktige består av ett presidium som utgörs av talman, vice talman och sekreterare. Alla medlemmar är också välkomna att delta vid kårfullmäktigesammanträden där man då har yttrande- och rösträtt. Du kan hitta mer information om sammanträdenas datum i vår kalender, och på vår Facebook!

Du kan också skicka in motioner (förslag) till kårfullmäktige som då kommer diskuteras vid nästa sammanträde. Motioner behöver vara fullmäktige tillhanda senast 21 dagar före sammanträdet – så se till att vara ute i god tid!

Kårstyrelsen

Kårstyrelsen är studentkårens verkställande organ. De ser till att beslut som tagits av kårfullmäktige genomförs och väljer ut lämpliga kandidater för arvoderade uppdrag på studentkåren.

Det finns fem poster att söka i kårstyrelsen. Ansökan öppnar i mars varje år. Som ledamot i styrelsen sitter du ett helt verksamhetsår, från juli till juni. Kårstyrelsen träffas ungefär en gång i månaden och ser då till att studentkårens verksamhet flyter på. För att söka till styrelsen behöver du vara medlem i studentkåren.

Styrelsen består av studentkårens presidium, kårfullmäktiges talman, fem studentrepresentanter och doktorandrådets ordförande.

Läs våra stadgar

Få koll på vad du som medlem har för rättigheter och hur du kan påverka.

Skicka in en motion

Kontakta kårstyrelsen

Ordförande:
Kim Jansson
ordforande@mdsu.se

Ledamot:
Laila Alias

Ledamot:
Jesper Seiler

Ledamot:
Zain Momin

Vice ordförande:
Tommie Hultgren
vice.ordf@mdsu.se

Ledamot:
Prasamsa Aryal

Talman kårfullmäktige, ledamot:
Ranim Machhad

Arkiverade protokoll

Här hittar du samtliga arkiverade protokoll för den senaste sjuårsperioden. Ifall du vill ha tillgång till tidigare protokoll så kontaktar du studentkåren på info@mdsu.se.

Kårstyrelsen

© Mälardalens Studentkår

Webbproduktion: Alles Web AB, Västerås