OM-OSS 2

Vår uppgift


Mälardalens Studentkår är en medlemsorganisation och agerar som den officiella studentkåren vid Mälardalens högskola.  Vi är studenter som arbetar för studenter. Vår huvuduppgift är att bedriva ett kvalitetssäkrande studentinflytandearbete vid högskolan. Vårt mål är att studenternas och doktorandernas tid vid Mälardalens högskola ska vara så bra som möjligt. Med andra ord vill vi att vårt arbete ska få våra medlemmar ska känna sig tryggare, friare och som en del av gemenskapen.

Studentliv

Vår restaurang och pub heter Kåren och ligger mitt på campus i Västerås. Kåren är ett av Västerås största uteställen och fungerar som en mötesplats för alla studenter vid högskolan. I den omfattande verksamheten inbegrips café, pub, nattklubb och event. Våra medlemmar har självklart extra förmånliga erbjudanden här.

I Eskilstuna bedriver vi ingen egen pubverksamhet, men vi arbetar för att etablera ett kårhus även där. För nuvarande samarbetar vi istället med andra uteställen genom The Kår on Tour. Bland de aktiviteter som The Kår on Tour anordnar hittar du pubkvällar, Open Mic, nattklubbar och filmkvällar.

Studentinflytande

Ett av Studentkårens viktigaste uppdrag är att se till att det finns studentinflytande på högskolan. Det är för att säkra kvalitén i samtliga utbildningar utifrån ett studentperspektiv.

Eftersom Mälardalens Studentkår är den officiella studentkåren vid högskolan så hör det till en av våra huvudsakliga uppgifter att företräda alla studenter vid högskolan när utbildningar, studiemiljö och annat som rör studenternas situation bereds eller beslutas. Studentrösten vid högskolan företräds av alla de student- och doktorandrepresentanter som sitter i olika råd och nämnder. Studentkårens arvoderade sitter också med i vissa av dessa råd och nämnder.

Mycket av vårt inflytandearbete är preventivt och vi ser ständigt till att rätt beslut tas vid högskolan. Exempel på saker som är vi har genomfört till nytta för studenter är tentafria helger, anonyma salstentamen, fler avgångar med utbildningslinjen, student- och doktorandombudsmannen, bättre kursvärderingar och påminnelse till salstentamen.

Näringsliv

Vi arbetar dessutom med att anordna kontaktskapande aktiviteter som företagsträffar. Mälardalens Studentkår har även en egen arbetsmarknadsmässa vid namn Högvarv som anordnas årligen. Vid Högvarv möts näringslivet och framtida arbetstagare. Med andra ord ges studenterna en chans att knyta ovärderliga kontakter inför framtiden. Mälardalens Studentkår är således en kontaktyta mellan utbildning och arbetsmarknad.

Kårfullmäktige

Kårfullmäktige är studentkårens högst beslutande organ. Fullmäktige är med och tar beslut om bland annat studentkårens verksamhetsplan och budget. Utöver det väljer de vilka som ska sitta i kårstyrelsen och valberedningen. Kårfullmäktige har plats för 20 ledamöter, det vill säga fem studenter från varje akademi varav en tar roll som talman. Kårfullmäktige sammanträder 3-4 gånger per år. Sammanträdena är jämnt fördelade på Västerås och Eskilstuna. Ledamöterna i kårfullmäktige väljs under Kårvalet i april varje år. För att söka till fullmäktige behöver du vara medlem i studentkåren.

Alla medlemmar kan skicka motioner (förslag) till kårfullmäktige. Dessa måste skickas till talman senast 21 dagar före sammanträdet. Samtliga medlemmar har även rätt att närvara vid kårfullmäktiges sammanträden med yttrande- och yrkanderätt.

Kårstyrelsen

Kårstyrelsen är studentkårens verkställande organ. De ser till att beslut som tagits av kårfullmäktige genomförs och väljer ut lämpliga kandidater för arvoderade uppdrag på studentkåren.

Det finns fyra poster att ska i kårstyrelsen, en för varje akademi på högskolan. Ansökan öppnar i april/maj varje år, men ibland finns det vakanta platser att söka under året. Som ledamot i styrelsen sitter du ett helt verksamhetsår, från juli till juni. Kårstyrelsen träffas ungefär en gång i månaden och ser då till att studentkårens verksamhet flyter på. För att söka till styrelsen behöver du vara medlem i studentkåren.


Protokoll Kårfullmäktige


Här hittar du samtliga arkiverade protokoll för den senaste sjuårsperioden. Ifall du vill ha tillgång till tidigare protokoll så kontaktar du studentkårens kommunikatör på info@mds.mdh.se.

Verksamhetsåret 2015/2016


Protokoll Kårstyrelsen


Här hittar du samtliga arkiverade protokoll för den senaste sjuårsperioden. Ifall du vill ha tillgång till tidigare protokoll så kontaktar du studentkårens kommunikatör på info@mds.mdh.se.

© Mälardalens Studentkår

Webbproduktion: Alles Web AB, Västerås