Sober October

Idag är det 1a oktober och starten för Sober October som handlar om att utmana alkoholnormen och bli mer medveten om sin egen alkoholkonsumtion. Vi på studentkåren vill föra samtal om och reflektera över hur det ser ut i studentlivet och hur man bättre kan synliggöra och göra alkoholfria alternativ en självklarhet och normalisera nykterhet [...]

Covid-19 situationen

Tyvärr har informationen nått studentkåren om att ett flertal studenter blivit bekräftade med covid-19 inom program på högskolan. Smittspridningen tros ha skett i samband med en aktivitet under rookieperioden som varit i början på terminen.  Studentkåren har valt att inte arrangera några fysiska evenemang under rookieperioden, vilket inkluderar att hela restaurangverksamheten har varit stängd. Detta [...]

Cyklarna är slut för HT20

Cyklarna för cykelkampanjen i Eskilstuna är slut för HT20! Fler cyklar kommer varje termin, så om du är nyinflyttad i Eskilstuna har du fortfarande chansen att hämta en cykel VT21 eller HT21.  Tack så mycket alla som valt att bli medlemmar och stödja vårt arbete! 

Information angående Covid-19

Att genomföra en rookieperiod mitt i en pandemi är något som är nytt för oss alla; studentkåren, linjeföreningarna och högskolan. Information kommer ibland pö om pö allt eftersom. Vi har i dialoger med högskolan fått indikationer att om ett utbrott av covid-19 skulle inträffa bland studenter är det mycket sannolikt att högskolan kommer stänga ned. [...]

Hittar du inte våra kontaktuppgifter?

Studentkåren håller på att uppdatera sina IT-system, vilket innebär att vi snart kommer ha nya mailadresser och telefonnummer. Dessutom har vi påbörjat ett nytt verksamhetsår. Nytt verksamhetsår betyder nya områdesansvariga, ny styrelse och nytt kårfullmäktige! Därför kan det vara svårt att hitta kontaktuppgifter till oss just nu. Vi arbetar på att så snabbt som möjligt [...]

© Mälardalens Studentkår

Webbproduktion: Alles Web AB, Västerås