Veckomöten

Varje fredag har vi områdesansvariga veckomöten där vi går igenom vad alla gjort under veckan och där vi diskuterar beslut som vi inte vill eller kan ta enskilt. Idag diskuterar vi nästa veckas workshop, engagemang om hållbarhet och kårtorg i Eskilstuna. Efter veckomötena brukar vi ha områdesworkshops, som innebär att vi håller workshops och utvecklas […] Läs mer

Vi planerar för nästa verksamhetsår

Varje områdesansvarig håller just nu på och skriver en verksamhetsplanering och budget för kommande verksamhetsår. Vi skriver vilka svårigheter vi haft under det gångna året och vilka förbättringar som kan göras. Inom vår organisation byts områdesansvariga ut (eller väljs om) varje sommar och sådana här dokument blir superviktiga för dem som tar över. Nästa verksamhetsår […] Läs mer

Luncha med rektorn

Imorgon har vi ”Luncha med MDS” som vanligt, ett evenemang där man har chansen att lära känna nya studenter från olika program och äta lunch tillsammans, fastän vi är mitt i en pandemi. Imorgon har vi också bjudit in MDH’s rektor: Paul Pettersson, ett perfekt tillfälle att ställa alla dina frågor till rektorn för att […] Läs mer

Studentundersökning: Tidigarelagda terminsstarter

Vi har skapat en enkät för att utvärdera hur studenterna tycker att de tidigarelagda terminstiderna har fungerat (förskolelärarprogrammet, grundskolelärarprogrammet F-3, grundskolelärarprogrammet 4-6, socionomprogrammet, fysioterapeutprogrammet, sjuksköterskeprogrammet). Enkäten kommer vara tillgänglig under april månad. Genom enkäten vill vi se hur studenternas upplevelse av den tidigarelagda terminsstarten fungerat, och huruvida det har fått de önskade effekterna. Du hittar enkäten här. Genom att delta är du [...]

Glad Påsk!

Visst är det härligt med lite extra lång helg?! Vi på kontoret kommer passa på att vila upp oss så att vi kan komma igen med nya krafttag. Vi har lite nytt som vi väntar på att kunna komma ut med information om! *Spännande* Efter påsk öppnar vi också upp kårexpeditionen, se till att boka […] Läs mer

© Mälardalens Studentkår

Webbproduktion: Alles Web AB, Västerås