Vad gör studentkåren nu?

Nedan hittar ni information om vad studentkåren arbetar med just nu. Det finns flertalet ärenden och händelser som är viktiga för er som studenter rörande studentinflytande, studentliv och internt arbete på studentkåren. Vad händer t.ex. med terminstider och distansundervisning? Studentinflytande Debattartikel Den 5:e oktober släppte studentkåren en debattartikel på hemsidan om studentinflytandet på högskolan. Den [...]

Vi fick dem att skjuta upp rektorsbeslutet om terminstider

Vi fick dem att skjuta upp rektorsbeslutet om terminstider! Vi fick den 29/10 reda på via en mailkedja att det en vecka senare skulle tas ett rektorsbeslut om terminstider för läsåren 21/22 och 22/23. Förslaget som lades fram är samma modell som gällde för läsåret 20/21 och innebär att vissa program som omfattas av VFU [...]

Sjuksköterskestudenter får inte tillräcklig hjälp

I år, 2020, tog akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) beslutet att begränsa antalet tentamenstillfällen för sjuksköterskestudenter på MDH under termin 1. Anledningen anges vara att sjuksköterskeprogrammet tar emot många studenter som är i behov av extra stöd. Det är enligt beslutet resurskrävande och tar fokus från andra studenter. Enligt högskolelagen ska högskolor undvika [...]

Uppdatering kårhus Eskilstuna

Tidigare har det skrivits om arbetet med nytt kårhus i Eskilstuna och återigen har kommunen föreslagit Rothoffsvillan som ett alternativ. Vi har nu fått en summa från kommunen när det gäller hyran för Rothoffsvillan. Vi på Mälardalens Studentkår och Kårhusstiftelsen är nöjda med budet de har kommit med och nu kan vi jobba vidare med [...]

Vi tar ansvar, nu är det dags att högskolan gör detsamma!

Debattartikel - studentinflytande I mars 2019 släppte Universitetskanslersämbetet (UKÄ) sin granskningsrapport om kvalitetssäkringsarbetet vid Mälardalens högskola. Beslutet blev att inte godkänna högskolan i de tre områdena styrning och organisation, jämställdhet och student- och doktorandperspektiv. Sedan dess har vi på Mälardalens Studentkår vidtagit flera åtgärder för att bättre kunna säkerställa ett gott studentinflytande. Det är dags [...]

© Mälardalens Studentkår

Webbproduktion: Alles Web AB, Västerås