Morsan

Morsan är linjeföreningen för socionomprogrammet på Mälardalens högskola. Det är vi som har rosa overaller och har grisen nasse som maskot (som är även nykterist). Morsan är en ideell förening. Föreningen är även partipolitiskt obunden, men är fri att göra politiska ställningstaganden i frågor som är viktiga för föreningen och dess medlemmar. Namnet kommer från den tid då socionomprogrammet hade inriktningen missbruk, ohälsa och rehabilitering (MOR).

Medlemskapet i Morsan innebär att du som student regelbundet bjuds in att ta del av de samarbeten och aktiviteter som föreningen anordnar. Exempelvis litteraturloppis, pluggkvällar och föreläsningar i samarbete med yrkesverksamma, framtida potentiella arbetsgivare, olika intresseorganisationer inom området för socialt arbete samt alumner.

Linjeföreningen morsan har ett nära samarbete tillsammans med Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) vid Mälardalens högskola, näringsliv och olika förbund. Förutom att utöva studentinflytande i socionomutbildningen och därigenom verka för en kontinuerlig kvalitetsutveckling i utbildningen, arbetar linjeföreningen morsan för en god gemenskap mellan medlemmarna och de andra föreningar på Mälardalens högskola. Morsan samarbetar även regelbundet med Mälardalens studentkår och högskolans festförening Sexmästeriet. Alla dessa samarbeten är en viktig förutsättning för att medlemmarnas studietid blir så meningsfull som möjligt.

Kontakt:

Facebook: Grisen Nasse
Facebook grupp: Morsan Mdh
Instagram: Morsanmdh

© Mälardalens Studentkår

Webbproduktion: Alles Web AB, Västerås