Medlemsvillkor


Genom att betala i Kårexpeditionen eller genom webbplatsen www.karen.nu tecknar vederbörande medlemskap i Mälardalens Studentkår, org.nr. 878000-7533. Endast den som är antagen som student eller doktorand vid Mälardalens högskola (enligt Studentkårsförordningen (2009:769) 4 §) har rätt att bli medlem.

Den som tecknar medlemskap får inte fullvärdigt bevis på medlemskap förrän det verifierats av Studentkåren att studenten är antagen vid Mälardalens högskola. När verifiering skett övergår medlemskapet i ett fullvärdigt medlemskap och studenten kan ladda hem en app för medlemskortet.

Innan medlemskapet hos Mälardalens Studentkår betalas skall alla förtryckta uppgifter kontrolleras. Vänligen kontakta Studentkåren om någon uppgift inte stämmer.

Medlemskap erhålls när inbetalning till Studentkåren inkommit. Medlemskortet, som fungerar som studentlegitimation och som bevis på fullvärdigt medlemskap, finns att ladda ner som app till mobiltelefonen och kan beställas som plastkort efter att medlemsavgift betalats.

Inbetalda medlemsavgifter återbetalas ej.

Genom att teckna medlemskap godkänner vederbörande att uppgifter behandlas och erhålls av Mälardalens Studentkår. Uppgifter om medlemmar behandlas i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Om en medlem önskar information om vilka uppgifter som behandlas av Mälardalens Studentkåren, var vänlig kontakta studentkåren. En medlem kan begära rättelse av felaktiga uppgifter.

Mälardalens Studentkår förbehåller sig rätten att efter tecknat medlemskap använda medlemmens uppgifter för stadgeenlig verksamhet, tillhandahållandet av tjänster, administration, fakturering, kundservice, analys, utveckling, information, marknadsföring samt för fullgörandet av skyldigheter enligt lag, avtal eller myndighetsbeslut.

När medlemmen avslutat sina studier på Mälardalens högskola behöver vederbörande ej meddela Studentkåren om detta. Medlemmen kan efter avslutade studier välja att bli stödmedlem hos Mälardalens Studentkår, vilket innebär att vederbörande fortsätter att stödja studentkårens verksamhet trots att vederbörande ej längre studerar.

Genom att betala medlemsavgiften godkänner jag att de uppgifter jag lämnar förs över till Mecenat AB i syfte att användas för att skicka mitt Mecenat- och medlemskort samt information om studentrelaterade rabatter och förmåner.


Medlemskortet HT18


Notera att du får ditt medlemskort i telefonen när du är registrerad på din utbildning. Ett fysiskt kort kan du beställa manuellt efter registrering.

© Mälardalens Studentkår

Webbproduktion: Alles Web AB, Västerås