Undantagsbeslut från distansundervisning

Från och med 14:e december och fram till vårterminens slut ska all undervisning ske på distans enligt rektorsbeslut. Däremot har akademierna möjlighet att göra undantag för att kunna säkerställa rättssäkerhet och att studenterna kan genomföra sin utbildning i så stor utsträckning som möjligt. Tyvärr har verksamhetsförlagd undervisning i form av fältstudier och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) [...]

Sjuksköterskestudenter får inte tillräcklig hjälp

I år, 2020, tog akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) beslutet att begränsa antalet tentamenstillfällen för sjuksköterskestudenter på MDH under termin 1. Anledningen anges vara att sjuksköterskeprogrammet tar emot många studenter som är i behov av extra stöd. Det är enligt beslutet resurskrävande och tar fokus från andra studenter. Enligt högskolelagen ska högskolor undvika [...]

© Mälardalens Studentkår

Webbproduktion: Alles Web AB, Västerås