Bostadsrapport 2018

Under oktober och november genomförde studentkåren en undersökning för att se hur studenternas boendesituation såg ut på de båda campusorterna. Det var 116 studenter som valde att ställa upp som informanter och bidra till den rapport som presenteras här nedanför. Mälardalens Studentkår vill tacka alla de studenter som ställde upp med sina enkätsvar samt Bostad […] Läs mer

© Mälardalens Studentkår

Webbproduktion: Alles Web AB, Västerås