Kårvalets resultat

Dessa kandidater har blivit invalda till att sitta i kårfullmäktige, studentkårens högst beslutande organ, under mandatperioden HT19-VT20.

 

EST
Oscar Lundqvist

HVV
Fanny Karlsson
Clara Ruiz
Johannes Westmark-Hester
John Ramström
Primus Lundin

IDT
Linus Bravenius
David Bernström
Hassan Ghazy
Janne Suuronen
Jennie-Maria Ström

UKK
Daniel Loiske

 

Antal röstberättigade: 1084 medlemmar.
Antal röster: 45 personer.
Röstningsandel: 4,15 %.

© Mälardalens Studentkår

Webbproduktion: Alles Web AB, Västerås