Mälardalens Studentkår är en medlemsstyrd organisation som varje vår utlyser uppdragen kårfullmäktige, kårstyrelse, valberedning samt arvoderingar. Alla medlemmar i studentkåren kan kandidera till posterna samt rösta på kandidaterna till kårfullmäktige. Här kan du läsa om hur valet går till, hålla koll på viktiga datum och hitta ditt sätt att engagera dig.

Väl mött!

Kårval 2019!

Steg för steg

  1. Mälardalens Studentkår öppnar för ansökningar och nomineringar
  2. Du kan kandidera till kårfullmäktige och ansöka till övriga uppdrag
  3. Valberedningen kontaktar alla som har sökt och genomför intervjuer
  4. Valberedningen presenterar alla valbara kandidater i valet till kårfullmäktige, senast fem dagar innan valet
  5. Under valet kan alla medlemmar i Studentkåren rösta på valbara kandidater till kårfullmäktige
  6. Valberedningen presenterar kandidaterna som sökt till kårstyrelsen och valberedningen för sittande kårfullmäktige, samt ger förslag på vilka som ska väljas
  7. Sittande kårfullmäktige väljer en ny styrelse och valberedning
  8. Valberedningen presenterar kandidater som sökt arvoderade uppdrag för sittande kårstyrelsen och ger förslag på vilka som ska väljas
  9. Sittande kårstyrelse väljer in nya områdesansvariga för de arvoderade uppdragen

.

Kårfullmäktige är studentkårens högsta beslutande organ. Fullmäktige tar bland annat beslut om verksamhetsplan och budget. Utöver det väljer de vilka som ska sitta i kårstyrelsen och valberedningen.

Kårfullmäktige har plats för 20 ledamöter, det vill säga fem studenter från varje akademi varav en tar en roll som talman. Kårfullmäktige sammanträder 3-4 gånger per år jämnt fördelat på Västerås och Eskilstuna. Ledamöterna i kårfullmäktige väljs under Kårvalet i april varje år.

Uppdraget är ideellt men berättigar dig ett entrékort till studentkårens nattklubbsverksamhet. Du  får även med dig ett ökat kontaktnät, nya erfarenheter samt möjlighet till referenser för ditt CV.

Sitt med i kårfullmäktige

För att kandidera och rösta i Kårvalet ska du vara/bli medlem i studentkåren. Du sitter som ledamot under ett verksamhetsår, från juni till juli. Det finns fyra poster i kårfullmäktige att söka; sekreterare, ledamot, vice talman och talman.

För att nominera sig själv eller något annan så går du till vår nomineringssida och fyller i det formulär du hittar där.

Påverka kårfullmäktige

Alla medlemmar kan skicka motioner och interpellationer till kårfullmäktige. Dessa måste skickas till talman senast 21 dagar före sammanträdet. Samtliga medlemmar har även rätt att närvara vid kårfullmäktiges sammanträden med yttrande- och yrkanderätt.

Kontakta fullmäktige via formuläret nedan.

Namn*

E-post*

Meddelande*

Kårstyrelsen är studentkårens verkställande organ. De ser till att beslut som tagits av kårfullmäktige genomförs och väljer ut lämpliga kandidater för arvoderade uppdrag på studentkåren.

Det finns fyra poster att söka i kårstyrelsen, en för varje akademi på högskolan. Ansökan öppnar i april/maj varje år, men ibland finns det också vakanta platser att söka under året. Som ledamot i styrelsen sitter du ett helt verksamhetsår, från juli till juni. Kårstyrelsen träffas ungefär en gång i månaden och ser då till att studentkårens verksamhet flyter på. För att söka till styrelsen behöver du vara medlem i studentkåren.

Uppdraget är ideellt men berättigar dig ett entrékort till studentkårens nattklubbsverksamhet. Du  får även med dig ett ökat kontaktnät, nya erfarenheter samt möjlighet till referenser för ditt CV.

Sitt med i kårstyrelsen

Du söker till kårstyrelsen genom att skick ett mejl till rekrytering@mds.mdh.se I mejlet skickar du med vilken akademi du studerar vid samt en kort motivering till varför du söker och hur du kan bidra till kårstyrelsen och lite information om dig själv.

Arbeta på studentkåren!

Mälardalens studentkår består av arvoderade studenter, tjänstemän och studentkårens alla medlemmar. Som arvoderad student kan du arbeta heltid eller deltid på studentkåren och arbeta för ett aktivt studentliv med ett studentinflytande. De arvoderade uppdragen pågår ett verksamhetsår, det vill säga från 1 juli till och med 30 juni. Studentkårens huvudsakliga verksamhetsområden är studentinflytande och kvalitetssäkring av högskolans utbildningar, studiesociala aktiviteter, rabatter och näringsliv. Som arvoderad arbetar du med dessa frågor med studentnyttan i fokus.

Det utgår en ersättning 36 % av det fastställda prisbasbeloppet, friskvårdsbidrag samt vip-kort till studentkårens restaurangverksamhet som inkluderar fritt inträde samt 30 % rabatt på utbudet. Uppdraget är pensionsgrundande.

Utöver det kommer du under året skaffa dig stor arbetslivserfarenhet och ett ännu större kontaktnät. Att vara engagerad är en språngbräda till din framtida karriär.

Självklart kommer du även ha ett grymt kul och intensivt år!

Läs mer om uppdragen och sök dem på karen.nu/engagera-dig

Valberedningen hanterar kårvalet och tar emot alla ansökningar och nomineringar till kårfullmäktige, kårstyrelse, valberedning och områdesansvariga. Valberedningen ser till att det finns kandidater till alla poster och arvoderade tjänster och genomför intervjuer med kandidaterna till de arvoderade uppdragen.

Valberedningen tillsätts av kårfullmäktige och du kan söka till valberedningen under kårvalet som hålls i april/maj varje år. Valberedningens arbete utförs främst under våren när det är dags för kårval men det förekommer även att det uppstår vakanta poster under året och då är det valberedningens uppgift att ta fram kandidater till dem.

Uppdraget är ideellt men du får med dig ett ökat kontaktnät, nya erfarenheter samt möjlighet till referenser för ditt CV.

 

Sitt med i valberedningen

Skicka din ansökan till rekrytering@mds.mdh.se med kort information om dig själv samt en motivering till hur du kan bidra till valberedningen.

Viktiga datum!

11 mars: Ansökningen och nomineringen till samtliga uppdrag öppnar
5 april: Utlysning av val
11 april: Sista nomineringsdag för fullmäktige
22 april – 3 maj : Kårval – medlemmar röstar in kandidater till fullmäktige
7 maj: Fullmäktige väljer presidiet, styrelse, revisor, inspektor och valberedning
10 maj: Kårvalets resultat presenteras
21 maj: Styrelsen väljer områdesansvariga

© Mälardalens Studentkår

Webbproduktion: Alles Web AB, Västerås