iDesign

iDesign är linjeföreningen för Informationsdesign och tillhör högskolans campus i Eskilstuna. Linjeföreningen består av fyra olika inriktningar: Rumslig Gestaltning, Informativ Illustration, Textdesign, Interaktionsdesign.

© Mälardalens Studentkår

Webbproduktion: Alles Web AB, Västerås