Doktorandrådet på Mälardalens högskola

Doktorandrådet är ett råd som ligger under Mälardalens Studentkår och representerar doktorandkollektivet. De personer som sitter i doktorandrådet arbetar för doktoranders situation på Mälardalens högskola. Du kan läsa mer om doktorandrådet här.


Doktorandrådet


Ordförande
Johannes Finnman (HVV)

Telefon: 021-10 70 31
E-post: johannes.finnman@mdh.se

Sekreterare
Jean-Paul Murara (UKK)

E-post: jean-paul.murara@mdh.s

Hamidur Rahman (IDT)
E-post: hamidur.rahman@mdh.se

Julia Callegari (HVV)
Telefon: 016-15 32 78
E-post: julia.callegari@mdh.se

Johanna Zetterlund (HVV)
E-post: johanna.zetterlund@mdh.se

Per Bäck (UKK)
Telefon: 021-10 13 00
E-post: per.back@mdh.se

Moksadur Rahman (EST)
E-post: moksadur.rahman@mdh.se

Mahsa Daraei (EST)
Telefon: 021-10 15 41
E-post: mahsa.daraei@mdh.se


Medlemskap i Mälardalens Studentkår


Doktorander kan också bli medlemmar i Mälardalens Studentkår och har rätt till det Mecenatkort som är särskilt utformat för Mälardalens Studentkår och som innehåller reserabatter. Glöm inte bort att skicka in ett mejl till info@mds.mdh.se när du blivit medlem så att vi kan beställa ett kort till dig (måste göras varje termin).

© Mälardalens Studentkår

Webbproduktion: Alles Web AB, Västerås