Studentinflytande på Mälardalens Högskola

”Studenterna skall ha rätt att utöva inflytande över utbildningen vid högskolorna. Högskolorna skall verka för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen”
(SFS 1992:1434).

Mälardalens Studentkår bedriver studentinflytande på Mälardalens Högskola och det är vår huvuduppgift som studentkår. Det är viktigt att studenterna kommer till tals genom representanter i olika råd och nämnder på högskolan där utbildningsbevakning bedrivs.

Som medlem i studentkåren kan vi också hjälpa dig att driva specifika frågor när det kommer till utbildningen.

Det finns två organiserade former av studentinflytande vid Mälardalens högskola. Den ena är kursvärderingar och den andra formen av studentinflytande är studentrepresentation.

Kursvärderingar

Det vanligaste sättet för dig som student att påverka högskolans utbildningar är genom kursvärderingar. I kursvärderingarna kan du formellt framföra dina synpunkter på de kurser du läst och på så vis komma med förbättringsförslag och respons. Därmed har du möjlighet att påverka innehållet i kurserna.

Studentrepresentation

Studentrepresentation innebär att en student representerar alla studenter på sin utbildning, vid sin akademi eller vid högskoleövergripande beredande och beslutande organ. Du kan läsa mer om studentrepresentation här!

Undersökning av tidigarelagda terminstider

2019 togs ett beslut om att tidigarelägga terminstiderna för vissa program med VFU. Anledningen var att underlätta VFU-perioderna som var förlagd i anslutning till julledighet. För att utvärdera studenternas uppfattning av de ändrade terminstiderna har vi på studentkåren arbetat fram en undersökning. Undersökningen består av en enkät som berör frågor om terminsstarten, VFU/fältstudier och vecka 53 som var sagd att vara undervisningsfri. Vi vill också ta reda på hur studenternas ekonomiska situation har påverkats.

Alla deltagare i enkäten kommer vara med i en utlottning om fina priser som kommer presenteras löpande. Enkäten kommer vara tillgänglig under hela april månad.

  • Fysioterapeutprogrammet
  • Förskolelärarprogrammet
  • Grundlärarprogrammet 4-6
  • Grundlärarprogrammet F-3
  • Sjuksköterskeprogrammet
  • Socionomprogrammet

Enkäten är stängd!

Petra Wellström
Studentinflytandeansvarig
Telefon: 073-059 70 81
E-post: inflytande@mdsu.se