475867-PGAAEA-652

Åtgärder inom studentkåren, med anledning av Coronaviruset!

För att undvika spridning av Coronaviruset, har studentkåren valt att ta fram åtgärder utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Tillsvidare gäller följande:

– Kårfrukostarna i mars är inställd på båda orter
– Bussen till Vårkryssen är inställd
– Kårexpeditionerna kommer att vara stängd tills vidare
– Café Kåren och kvällsverksamheten är stängt tills vidare
– Qårhuset och Kårhuset kommer inte att hyras ut för event tills vidare
– Studentkårens personal kommer att arbeta hemifrån tills vidare. Vi kommer emellertid att vara kontaktbara via såväl mejl och telefon som sociala medier

Vi ber om ursäkt för eventuella bekymmer som detta orsakar, men önskar förståelse i och med smittrisken. Hur vi gör med utdelning av ovvar är i dagsläget oklart, och vi återkommer så snart vi kan med mer information. Medlem kan du som vanligt bli via vår webbplats.

Smitta och symtom

Så hur undviker du att få och sprida viruset? Corona smittar främst genom kontakt och kroppsvätskor. Det är ännu inte fastställt om kontakt via ytor kan sprida viruset. Gör så här för att undvika smitta:

– Tvätta händerna med tvål ofta, och i minst 20 sekunder
– Hosta och nys i ditt armveck
– Undvik större folkmassor
– Avstå från att röra ditt ansikte och dina ögon
– Dela inte dryck eller bestick med andra
– Stanna hemma om du misstänker att är smittad.

Vanliga symptom på att du har drabbats av Coronaviruset är feber, hosta, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk och andningspåverkan. Viruset kan likna en vanlig förkylning, men det är viktigt att du stannar hemma även om du bara känner dig lite sjuk. Detta eftersom det finns riskgrupper som kan smittas och som drabbas av hårdare symtom. Ring 1177 för rådgivning, alternativt 113 13 för mer information om just Corona.

Sist men inte minst vill vi påminna om att alla som nyligen vistats i Kina, Sydkorea, Iran, Italien eller andra smittdrabbade områden ska stanna hemma i två veckor efter hemkomst.

Vanliga frågor

Försvinner mitt studiemedel om utbildningen sker på distans eller ställs in?
Att din utbildning sker på distans påverkar inte ditt studiemedel. Om utbildningen sen sätts helt på paus, kommer studiemedel som redan blivit beviljade fortsätta att betalas ut. Övriga frågor rörande bidrag och lån hänvisas till CSN.

Kan jag fortfarande lämna in böcker/hämta ut en cykel hos er?
Nej. I och med att expeditionerna är stängda och studentkårens personal arbetar hemifrån, kan du inte komma förbi med ditt ärende. Vi skriver ut på sociala medier och vår webbplats när vi öppnar igen.

Frågor och svar gällande specifikt MDH hittar du här.

Jessica Tallbacka
Ordförande
Telefon: 021-10 16 74
E-post: ordf@mds.mdh.se

© Mälardalens Studentkår

Webbproduktion: Alles Web AB, Västerås