Petra

Undantagsbeslut från distansundervisning

Från och med 14:e december och fram till vårterminens slut ska all undervisning ske på distans enligt rektorsbeslut. Däremot har akademierna möjlighet att göra undantag för att kunna säkerställa rättssäkerhet och att studenterna kan genomföra sin utbildning i så stor utsträckning som möjligt. Tyvärr har verksamhetsförlagd undervisning i form av fältstudier och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) [...]

Vad gör studentkåren nu?

Nedan hittar ni information om vad studentkåren arbetar med just nu. Det finns flertalet ärenden och händelser som är viktiga för er som studenter rörande studentinflytande, studentliv och internt arbete på studentkåren. Vad händer t.ex. med terminstider och distansundervisning? Studentinflytande Debattartikel Den 5:e oktober släppte studentkåren en debattartikel på hemsidan om studentinflytandet på högskolan. Den [...]

Sjuksköterskestudenter får inte tillräcklig hjälp

I år, 2020, tog akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) beslutet att begränsa antalet tentamenstillfällen för sjuksköterskestudenter på MDH under termin 1. Anledningen anges vara att sjuksköterskeprogrammet tar emot många studenter som är i behov av extra stöd. Det är enligt beslutet resurskrävande och tar fokus från andra studenter. Enligt högskolelagen ska högskolor undvika [...]

© Mälardalens Studentkår

Webbproduktion: Alles Web AB, Västerås