Arbetet med kårhuset i Eskilstuna


Under årens lopp har det funnits flera olika förslag för kårhus i Eskilstuna. Länge var förslaget att det hus som kallas Emil Olsson-huset, beläget intill Rademachersmedjorna, skulle bli ett nytt kårhus. Det föll på att det var för dyrt och är beläget, om än nära högskolans nya byggnad, lite olägligt. Ett annat alternativ som har lyfts fram av kommunen var Rothoffsvillan. 

Sensommar 2019 genomfördes ett antal workshops med studenter i Eskilstuna där det bland annat diskuterades vilket av alternativen, Emil Olsson, Rothoffsvillan eller Q-huset, som studenterna önskade som nytt kårhus. Den främsta önskan var då Rothoffsvillan, vilket var det alternativet studentkåren arbetade med under hösten. 

I december togs dock beslutet om att inte arbeta vidare på det alternativet eftersom de preliminära siffrorna kommunen presenterade skulle hamna på ungefär samma nivå som Emil Olsson-huset. Beslutet blev istället att arbeta på att öppna upp en verksamhet i Q-huset, Qårhuset, där studentkåren idag har sina kontor tillsammans med linje och studentföreningarna. Sedan hösten 2018 har viss verksamhet bedrivits i Qårhuset i form av enstaka evenemang med slutna sällskap och det är alltså den verksamheten som skulle utvecklas. 

Under våren har en grupp studenter tillsammans med Petra Wellström, dåvarande eventansvarig Eskilstuna, och Tommie Hultgren arbetat för att göra ett kårhus i Eskilstuna till en verklighet. Planen var att öppna upp viss verksamhet nu till hösten, men på grund av Covid-19 har planerna förskjutits. 

Kommunen lyfte under ett möte i somras återigen en önskan om att studentkåren öppnar ett kårhus i Rothoffsvillan. De skulle titta vidare på åtgärder för att göra det alternativet ekonomiskt möjligt. 

Och där är vi idag. Vi arbetar vidare med att göra ett kårhus i Eskilstuna till en verklighet och vårat primära fokus ligger på att utöka verksamheten i Q-huset tills vi får ett bättre förslag. 

 

Kim Jansson 

Ordförande 

KIM JANSSON
(ordförande)

Telefon: 073-059 70 59
E-post: ordforande@mdsu.se

© Mälardalens Studentkår

Webbproduktion: Alles Web AB, Västerås