På tal om artikeln i E-kuriren idag…

Många kan ha sett artikeln om vita huset som kårhus idag, och många kan ha sett bara rubriken.
Vi vill bara poängtera för dem som inte är prenumeranter att det är ingenting påskrivet än, utan vi är i ett väntestadie fortfarande. Det stämmer att Vita huset är på kartan och vi hoppas på att kunna flytta vår verksamhet dit, det vore det ultimata kårhuset i Eskilstuna! Men ingenting är klart än! Håll tummarna för studentlivets skull!