Vi har uppdaterat våra medlemsvillkor

Vi har uppdaterat våra medlemsvillkor. Se till att läsa igenom dem om du är eller planerar att bli medlem.

Ett mail kommer skickas ut till medlemmar innan terminsstart.

© Mälardalens Studentkår

Webbproduktion: Alles Web AB, Västerås