Jämställdhet i utbildningen

Under tisdagen anordnade Högskolan Gävle, Örebro Universitet, Högskolan Dalarna, Sveriges Lantbruksuniversitet, Linköpings universitet, Karlstads Universitet och Mälardalens högskola en konferens om jämställdhet i utbildningen. Konferensen bjöd på information om UKÄ:s lärosätes- och utbildningsgranskningar, de olika lärosätenas jämställdhetsarbete och hur och varför man faktiskt ska ha med jämställdhet i högskolesektorn. Under eftermiddagen hölls en lokal workshop för MDH där vi fick möjlighet att diskutera MDHs ambitioner med jämställdhetsarbetet och ge konkreta tips på hur det systematiska arbetet ska och bör fungera på olika nivåer.

Vi arbetar med jämställdhet i vår organisation och har under våren skapat ett nytt styrdokument: värdegrund. Denna kommer publiceras på vår hemsida framöver och där kan du läsa om vår värdegrund och vad som förväntas av alla, inklusive medlemmar, inom organisationen.

© Mälardalens Studentkår

Webbproduktion: Alles Web AB, Västerås