Var med och bestäm!

Idag är sista dagen att anmäla sig till vårens fullmäktigesammanträde. För att närvara behöver du bara vara medlem och anmäla dig via denna länk.

Under mötets gång är det ni medlemmar som bestämmer och beslutar om ärenden som kommit in (sista dagen att skicka in en motion var 20 april), budgetar och vilka som ska sitta i kårstyrelsen kommande verksamhetsår.

Mötet är 12 Maj 15.00 och sker online via Teams.

© Mälardalens Studentkår

Webbproduktion: Alles Web AB, Västerås