Veckomöten

Varje fredag har vi områdesansvariga veckomöten där vi går igenom vad alla gjort under veckan och där vi diskuterar beslut som vi inte vill eller kan ta enskilt.

Idag diskuterar vi nästa veckas workshop, engagemang om hållbarhet och kårtorg i Eskilstuna.

Efter veckomötena brukar vi ha områdesworkshops, som innebär att vi håller workshops och utvecklas i vårat område tillsammans med arbetsgruppen. Jättebra för den egna utvecklingen!

En fredag i månaden har vi istället för områdesworkshops, möte med Previa, som hjälper oss bland annat med konflikthantering och annan företagshälsovård.

© Mälardalens Studentkår

Webbproduktion: Alles Web AB, Västerås