Jämställdhet i utbildningen

Under tisdagen anordnade Högskolan Gävle, Örebro Universitet, Högskolan Dalarna, Sveriges Lantbruksuniversitet, Linköpings universitet, Karlstads Universitet och Mälardalens högskola en konferens om jämställdhet i utbildningen. Konferensen bjöd på information om UKÄ:s lärosätes- och utbildningsgranskningar, de olika lärosätenas jämställdhetsarbete och hur och varför man faktiskt ska ha med jämställdhet i högskolesektorn. Under eftermiddagen hölls en lokal workshop […] Läs mer

Var med och bestäm!

Idag är sista dagen att anmäla sig till vårens fullmäktigesammanträde. För att närvara behöver du bara vara medlem och anmäla dig via denna länk. Under mötets gång är det ni medlemmar som bestämmer och beslutar om ärenden som kommit in (sista dagen att skicka in en motion var 20 april), budgetar och vilka som ska […] Läs mer

Du kan skriva ditt exjobb hos oss!

Vi har idag studenter på plats på Kåren i Västerås som håller på med sitt examensarbete. Vi hade också studenter förra året som valde att göra sitt examensarbete hos oss. Du kan välja att utgå från organisationen eller varför inte byggnaden när du gör ditt examensarbete, vi är öppna för att hjälpa till! Läs mer

Veckomöten

Varje fredag har vi områdesansvariga veckomöten där vi går igenom vad alla gjort under veckan och där vi diskuterar beslut som vi inte vill eller kan ta enskilt. Idag diskuterar vi nästa veckas workshop, engagemang om hållbarhet och kårtorg i Eskilstuna. Efter veckomötena brukar vi ha områdesworkshops, som innebär att vi håller workshops och utvecklas […] Läs mer

Vi planerar för nästa verksamhetsår

Varje områdesansvarig håller just nu på och skriver en verksamhetsplanering och budget för kommande verksamhetsår. Vi skriver vilka svårigheter vi haft under det gångna året och vilka förbättringar som kan göras. Inom vår organisation byts områdesansvariga ut (eller väljs om) varje sommar och sådana här dokument blir superviktiga för dem som tar över. Nästa verksamhetsår […] Läs mer

© Mälardalens Studentkår

Webbproduktion: Alles Web AB, Västerås