Verksamhetsdialog

Under mötet idag diskuteras några utav de utmaningar som Mälardalens Högskola behöver arbeta in i sin verksamhetsplanering. Vi lyfter frågor runt kursvärderingar, programanalyser och disputerade och excellenta lärare.

© Mälardalens Studentkår

Webbproduktion: Alles Web AB, Västerås