Krispärmar

Petra (vår studentinflytandeansvarig) har påbörjat arbetet med att fixa krispärmar till våra kontor. Information om brandsäkerhet, larm och krisnummer är sådant som ska finnas lättillgängligt för att minska oron vid krissituationer. Att vara medveten om rutiner kring krissituationer gör att situationen oftare hanteras på ett smidigt sätt och inblandade kan undvika onödig oro.

© Mälardalens Studentkår

Webbproduktion: Alles Web AB, Västerås