Vakna med MiE

Imorgon bitti klockan 8 ska Kim, vår ordförande, medverka i facebook-sändningen av “Vakna med MiE” och diskutera kring varumärke och våra mål inför att MDH ska bli universitet.

Marknadsföreningen i Eskilstuna (MiE) kompetensutvecklar inom kommunikation och marknadsföring och anordnar morgoneventet “Vakna med MiE”. De bjuder in intressanta gäster för att prata om aktuella frågor med fokus på marknadsföring.

© Mälardalens Studentkår

Webbproduktion: Alles Web AB, Västerås