Information angående Covid-19

Att genomföra en rookieperiod mitt i en pandemi är något som är nytt för oss alla; studentkåren, linjeföreningarna och högskolan. Information kommer ibland pö om pö allt eftersom. Vi har i dialoger med högskolan fått indikationer att om ett utbrott av covid-19 skulle inträffa bland studenter är det mycket sannolikt att högskolan kommer stänga ned.

Som studentkår arbetar vi främst med att bevaka studenternas intressen och säkerställa att ni får en bra utbildning. I dagsläget inkluderar även vårt arbete att inget hotar er utbildning, bland annat så att de kurser som behöver genomföra moment fysiskt på campus kan göra det. Det är därav viktigt att vi som individer hanterar pandemin på ett föredömligt sätt utifrån de rekommendationer som ligger i samband med pandemin.

Tänk på att varje ny person du träffar innebär en risk – umgås endast med närmaste vänner som är friska. Som student vid campus träffar en inte bara nya studenter på campus, utan även på fritiden. Därav är det viktigt att en begränsar sin umgängeskrets för att minska risken för smittspridning av covid-19.

Uppvisar man symptom ska en stanna hemma, upplever en att man har en baksmälla ska detta ses som ett symptom – du vet inte riktigt om det är en baksmälla eller om det faktiskt är så att du har förkylningssymptom.

Här kan du läsa mer om hur Mälardalens Högskola ställt om sig:
https://www.mdh.se/artiklar/2020/februari/anpassad-undervisning-pa-mdh-i-host

Här kan du läsa mer från Folkhälsomyndigheten:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/


© Mälardalens Studentkår

Webbproduktion: Alles Web AB, Västerås