Hittar du inte våra kontaktuppgifter?

Studentkåren håller på att uppdatera sina IT-system, vilket innebär att vi snart kommer ha nya mailadresser och telefonnummer. Dessutom har vi påbörjat ett nytt verksamhetsår. Nytt verksamhetsår betyder nya områdesansvariga, ny styrelse och nytt kårfullmäktige! Därför kan det vara svårt att hitta kontaktuppgifter till oss just nu. Vi arbetar på att så snabbt som möjligt lösa enkla möjligheter att nå oss alla igen.

Så länge kan alla ärenden tas via vår info-mail och telefon. Ni kan sedan bli hänvisade till rätt person vid behov.


Kontakt


info@mdsu.se

0730 59 70 16

© Mälardalens Studentkår

Webbproduktion: Alles Web AB, Västerås